Zapraszam

Michał Bałdyga

Michał Bałdyga Galeria EGO

MICHAŁ BAŁDYGA.

UR. 24. 04. 1980 R. W WARSZAWIE

Zajmuję się: rzeźbą, performance, malarstwem, projektowaniem graficznym. W moich pracach zacierają się granice między realnym a symbolicznym działaniem. Pierwszym etapem mojej twórczości była cielesność i jej asymetria. Zajmowałem się asymetrią poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzyłem przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. Źródłem i inspiracją są doświadczenia mojego życia. Badam stosunek mojej osoby, do zdarzeń wokół, oraz do samego siebie, do problemów barier fizycznych, psychicznych i mentalnych życia. Pracując ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworzę terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć w moich pracach jest nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim jest tworzywem, staje się istotną treścią. Szukam odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Moja biografia, moja przeszłość i jej pamięć, jest częścią tych prac, nie jest oddzielna od nich. Korzystam ze szczególnych doświadczeń zapisanych w mojej pamięci dając świadectwo indywidualnego przejawiania się w tym świecie. Tworzę swego rodzaju autoportret pamięci.

Zajmują mnie problemy Kultury i Cywilizacji. Zainteresowania moje skupiają się na zagadnieniu, SACRUM, PROFANUM. Szukam granicy pomiędzy nimi. Skupienie, na symbolach, oraz na oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważna obserwacja i kontemplacja zjawisk, pozwala mi na, odnajdywanie, rozpoznawanie i tworzenie nowego rytuału życia. Rytuał ten, nie związany z żadną religią, czy wyznaniem, staje się rytuałem w czystej postaci, który pozwala na kontemplację Dzieła Stworzenia i rytmu własnego istnienia.

OSTATNIE PRACE

Najnowsze Projekty

4
lut

Geometria ciała

Grzegorz Majchrowski Na końcu górnej sali bielskiej BWA leży płyta wiórowa, a nad nią zaczepiony o ścianę nieznacznie od niej odstając szerokością wspartego stożka pion murarski. Na tę niewielką scenę o wymiarach ludzkiego ciała wchodzi jakby z drogi, mężczyzna. Porusza się z trudem, jego ciało jest asymetryczne, nie trzyma porządku wyznaczonego przez pion. Człowiek balansuje […]

29
sie

Warsztaty praktyczne z Teatrem integracyjnym KRUG

Pod koniec sierpnia 2019 miałem za szczyt uczestniczyć po raz drugi w warsztatach z panią Natalią Popowa i teatrem integracyjnym KRUG z Rosji. Na wstępie chciałem powiedzieć, Że byłem dość specyficznym uczestnikiem warsztatów. Moje porażenie mózgowe przyczyniło się do tego, że stałem się czymś więcej niż przeciętnym uczestnikiem projektu. Dlaczego czymś więcej niż przeciętnym uczestnikiem? […]

24
sie

Performer

Jerzy Grotowski  Performer – z dużej litery – jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, który gra innego. Jest tancerzem, kapłanem, wojow­nikiem; jest poza podziałami na gatunki sztuki. Rytuał to perfor­mance, akcja spełniona, akt. Zwyrodniały rytuał jest widowiskiem. Nie chcę odkrywać tego, co nowe, lecz co zapomniane. Tak stare, że podziałów na gatunki sztuki nie da […]

26
cze

Pikselizm

Ludzki mózg, obsługując nasze możliwości poznawcze, dysponuje niezwykłymi możliwościami, nawet sztuczkami, ale nadzorując większość naszych czynności fizycznych i umysłowych, rządzi się swoimi prawami. Tworzy skomplikowane schematy, scenariusze i sposoby, poprzez które dokonuje się akt poznawczy. Często decyduje o tym, co jest potrzebne, a co nie, w widzeniu często dobudowując to, czego nie ma, po to, […]

26
cze

Dwudziestościan Labana

Zainteresowałem się Rudolfem Labanem bo w swoich pracach często szukałem pewnej harmonii, wyznaczenia granic, przekraczanie ich. Odkąd pamiętam zawsze interesowałem się da Vincim.   To on podobnie jak Cornelius Agrippa i wielu innych stworzył rysunek pokazujący proporcje i budowę ciała ludzkiego. Interesował się także bryłami platońskim. Laban w swojej pracy idąc podobną ścieżką stworzył wykres […]