24
Sie

Performer

Jerzy Grotowski  Performer – z dużej litery – jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, który gra innego. Jest tancerzem, kapłanem, wojow­nikiem; jest poza podziałami na gatunki sztuki. Rytuał to perfor­mance, akcja spełniona, akt. Zwyrodniały rytuał jest widowiskiem. Nie chcę odkrywać tego, co nowe, lecz co zapomniane. Tak stare, że podziałów na gatunki sztuki nie da […]

26
Cze

Pikselizm

Ludzki mózg, obsługując nasze możliwości poznawcze, dysponuje niezwykłymi możliwościami, nawet sztuczkami, ale nadzorując większość naszych czynności fizycznych i umysłowych, rządzi się swoimi prawami. Tworzy skomplikowane schematy, scenariusze i sposoby, poprzez które dokonuje się akt poznawczy. Często decyduje o tym, co jest potrzebne, a co nie, w widzeniu często dobudowując to, czego nie ma, po to, […]

26
Cze

Dwudziestościan Labana

Zainteresowałem się Rudolfem Labanem bo w swoich pracach często szukałem pewnej harmonii, wyznaczenia granic, przekraczanie ich. Odkąd pamiętam zawsze interesowałem się da Vincim.   To on podobnie jak Cornelius Agrippa i wielu innych stworzył rysunek pokazujący proporcje i budowę ciała ludzkiego. Interesował się także bryłami platońskim. Laban w swojej pracy idąc podobną ścieżką stworzył wykres […]