Wybrany do tej pracy obiekt spełnia dwie najważniejsze reguły obserwowane w świecie natury, a także w największych dziełach zapisanych w historii sztuki – to symetria i złoty podział. 

W tej pracy zdecydowałem się na trzy etapy ekspozycji:  1. krzyż (pion) zostawiający ślad, 2. opadanie i odsłona, 3. cień. Najważniejszy obiekt, który jest zbudowany zgodnie z zasadami złotego podziału i symetrii, ustawiony na tle ściany, zostaje zamalowany. Ślad po krzyżu zostaje odsłonięty poprzez jego opadanie i jednoczesne podtrzymywanie przez podwieszenie. Opadający krzyż jest uchwycony tuż nad ziemią, a oświetlenie uwidacznia jego cień. Dzięki takiemu zabiegowi chciałem ukazać grę formy z czasoprzestrzenią. Ślad na ścianie oraz cień na podłodze należy do czasu, a ruch obiektu wyznacza przestrzeń. Krzyż – jako podział na cztery, oczywiste połączenie punktów kardynalnych, idea styku dróg, koncentracji i skupienia energii – ramionami swoimi wykreśla koło, symbol refleksji duchowej nad naturą prawa przemiany, przybywania i ubywania światła, czyli obrotu rzeczy.