Wózek z HEMIPAREZIS DEXTRA poprzez przekształcenie go przestał być jedynie wózkiem. Stał się obrazem mnie samego, w pewnym sensie autoportretem wyłonionym z pamięci. Kiedy tworzyłem HEMIPAREZIS DEXTRA zadawałem sobie pytanie: Czy jestem ciałem? Co mnie tworzy i z czym się utożsamiam? Czy moje ciało-umysł jest pojazdem mojego istnienia? Czy go znam i jak go wykorzystuje? Czy i jak się zmienia i czy ja zmieniam się wraz z nim? Kim w istocie jestem? 

HEMIPARESIS DEXTRA

Z diagnozy lekarskiej:

Nad lewą okolicą skroniowo-potyliczną rejestrują się polimorficzne fale theta o częst. 4-7 Hz i zmiennej amplitudzie. Czynność podstawowa o częst. 9-11 Hzi amplitudzie do 50 uV. Hw – nie nasila zmian.

Nie rejestruje się wyładowań. Rz – zaznaczona.