OPOZYCJA, PRZECIWIEŃSTWO to praca penetrująca ponownie współpracę dwóch współisnieniących różnych elementów tworzących jedną całość- jak jeden mózg z dwoma półkulami. Połączone wodą dwa lustra są symbolem możliwości widzenia, poznawania przez odbicie w naszych umysłach tego, co na górze i tego, co na dole. Coś co wydaje się nam przeciwieństwem, czy opozycyjnym widzeniem jest w istocie wyrazem powiedzenia: „Jako na górze tak i na dole”. Nasze ciało zawiera w sobie 80% wody i wszelkie procesy w nas zachodzące odbywają się w środowisku wodnym. To woda jest głównym przekaźnikiem wszelkich informacji w naszych organizmach To dzięki niej możemy w naszym postrzeganiu łączyć przeciwieństwa.