POMIĘDZY pokazuje istnienie zależności, współzależności tworzącą samą symetrię, oś ją wyznaczająca zakłada istnienie dwóch składowych, dwóch elementów współistniejących i od siebie zależnych. Czy jeden element bez drugiego mógłby zaistnieć? Jakie prawa wyznaczają przyciąganie i odpychanie, różnice potencjałów dające możliwość ruchu i przejawienia. Czy ta zależność, która może być więzieniem, jest też warunkiem koniecznym zaistnienia Jedności wynikającej nie z podobieństwa a z dopełniających się przeciwstawnych elementów, biegunów istnienia. Bez niej niemożliwa by była współpraca i jej odnajdywanie w dziele stworzenia.