PO SPEŁNIENIU to Performance-Instalacja opierająca się na poszukiwaniu równowagi między performerem (człowiekiem) a jego otoczeniem. Człowiek toczy niewidzialną walkę stojąc na granicy możliwości i wyobrażeń, przyczyn i skutków. Instalacja funkcjonuje w przestrzeni pomiędzy dwoma kierunkami, poziomym i pionowym. Jej trwanie zależy od utrzymania balansu, nieustającej walki o dynamiczną równowagę. 

 

Performance rozpoczyna się statycznie, artysta usiłuje złapać balans własnym ciałem. Unosi drewnianą płytę, zaczepia w środku linkę, która z drugiej strony jest przytwierdzona do ziemi. W rezultacie płyta zawisa pod kątem ostrym nad ziemią. Utrzymanie płyty w tej pozycji, jej trwanie zależy od utrzymania równowagi, nieustającej walki, jest to więc proces pełen wysiłku i napięcia.