„Cisza” zajmuje się szczególnymi warunkami w czasoprzestrzeni jakie musza sie pojawić dla zaistnienia dźwięku.Cisza to potencjał zaistnienia wszelkich rzeczy. Z niej dźwięk się wyłania i w nią na powrót wpada. Dwa bliźniacze  talerze to obiekty, przedmioty istniejące niezależnie, jednak tylko ich szczególna relacja, akcja „pomiędzy” na skutek, której następuje, dotyk, tarcie, zderzenie powołują do istnienia Dźwięk. Ustawione naprzeciw siebie pozostają w stanie potencjalnego dialogu bez możliwości dopełnienia swojej funkcji.