THE WAY to akcja, w której droga ku nieznanemu staje się sensem podróży, gdzie przekroczywszy jedną bramę, kroczę drogą dalej ku następnej. Nie ważny jest tu cel, ważna jest sama droga, samo dążenie. Przywiązany do drzwi gumami, staram się podążać w konkretnym kierunku wyznaczonym mi przez przestrzeń i wszelkie obiekty w tym publiczność. Struktury mentalne, przywiązania i konkretne ograniczenia pokazują realia poruszania się Drogą.