W ASCEZIE widać ukrytą wewnętrzną treść przekazu, które ujawnia się przez moment podczas ruchu, pomiędzy rozwijającym (performer), a zawijanym (słup).