PRZEŁOM- to akcja w której widoczna asymetria mojego  ciała została „skorygowana” przez lustro i stworzona przez jego krawędź oś symetrii. Wykonywane gesty przybrały postać idealną i nierzeczywistą. Wszelkie gesty pojawiające się podczas tej akcji a ukierunkowane  na konkretne znaczenie, stały się idealnie symetryczne. Taka sytuacja pokazała także, jak wymuszona symetria ogranicza możliwości przekazu znaczących gestów symbolicznych i zawęża ich ilość.