SYMBOL to praca o znaczeniu i transformacji znaku wizualnego. Sugerowane znaki napisane na ścianie, zostały poddane zmianie poprzez gest skreślenia. Sposób skreślenia spowodował, że niektóre z nich traciły znaczenie, inne je zmieniały a jeszcze inne go nabierały.