Zapraszam

Michał Bałdyga

MICHAŁ BAŁDYGA.

UR. 24. 04. 1980 R. W WARSZAWIE

Zajmuję się: rzeźbą, performance, malarstwem, projektowaniem graficznym. W moich pracach zacierają się granice między realnym a symbolicznym działaniem. Pierwszym etapem mojej twórczości była cielesność i jej asymetria. Zajmowałem się asymetrią poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzyłem przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. Źródłem i inspiracją są doświadczenia mojego życia. Badam stosunek mojej osoby, do zdarzeń wokół, oraz do samego siebie, do problemów barier fizycznych, psychicznych i mentalnych życia. Pracując ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworzę terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć w moich pracach jest nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim jest tworzywem, staje się istotną treścią. Szukam odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Moja biografia, moja przeszłość i jej pamięć, jest częścią tych prac, nie jest oddzielna od nich. Korzystam ze szczególnych doświadczeń zapisanych w mojej pamięci dając świadectwo indywidualnego przejawiania się w tym świecie. Tworzę swego rodzaju autoportret pamięci.

Zajmują mnie problemy Kultury i Cywilizacji. Zainteresowania moje skupiają się na zagadnieniu, SACRUM, PROFANUM. Szukam granicy pomiędzy nimi. Skupienie, na symbolach, oraz na oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważna obserwacja i kontemplacja zjawisk, pozwala mi na, odnajdywanie, rozpoznawanie i tworzenie nowego rytuału życia. Rytuał ten, nie związany z żadną religią, czy wyznaniem, staje się rytuałem w czystej postaci, który pozwala na kontemplację Dzieła Stworzenia i rytmu własnego istnienia.

OSTATNIE PRACE